КАРТЕКС ТРАНС ЕООД

„Картекс Транс“ ЕООД е успешна и бързо развиваща се фирма на българския транспортен и спедиторски пазар. Нашите служители са с дългогодишен опит в транспорта, спедицията, складовите операции, планирането и организирането на товаро – разтоварни дейности. Това ни позволява непрекъснато да повишаваме и оптимизираме процесите и ефективността си. Общите усилия на екипа на „Картекс Транс“ ЕООД са насочени изцяло в услуга и подкрепа на клиента.


Данни:

УПРАВИТЕЛ

Петко Камберов

БУЛСТАТ / ДДС НОМЕР

BG202044008

ЦЕНТРАЛА

Пирдоп

Адрес

гр Пирдоп, ул. Цар Освободител 13

Тел

0884948712, 0878670262

Електронна поща

office@kartextrans.com

Уебсайт

www.kartextrans.com

Клонове в България

Не

Ако ДА, впишете градовете в България, където имате клон или дъщерна фирма

 

КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ

Не

Ако ДА, впишете в полето държавите и градовете, където имате клон или дъщерна фирма

 

НСБС ИН

Р 2021092

ЗАСТРАХОВКА ОТГОВОРНОСТ НА СПЕДИТОРА КАТО

пълномощник

ПЕРСОНАЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ)

до 10

ГЕОГРАФСКИ ОБСЕГ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ

цял свят


Услуги:

1.      въздушно карго

 • износни и вносни въздушни пратки

2.      превози по вода

   - морски

 • генерални товари
 • насипни товари
 • комплектни контейнерни пратки
 • групажни контейнерни пратки

 

3.      автомобилен транспорт

 • международен
 • вътрешен
 • комплектни товари
 • частични товари
 • течни товари
 • превоз на контейнери
 • превоз на товари с температурен режим
 • silo trucks / насипни товари
 • тежки и извънгабаритни товари
 • товари с клас на опасност
 • групажни линии

4.      ж.п. превози

 • международен
 • вътрешен
 • интермодални услуги

5.      митнически процедури

 • митническо представителство

6.      логистика

 • складиране и 3PL услуги
 • въздушни и морски пратки
 • cross docking
 • складиране под митнически контрол
 • услуги по изпълнение на поръчки – опаковка, нанасяне бар кодове и етикети за съответствие, генериране н

7.      специални транспорти

 •  инженеринг проектни товари
 • пренасяне