ЕЛ ДИ ПЛЮС ЕООД

Данни:

УПРАВИТЕЛ

Любен Димитров

БУЛСТАТ / ДДС НОМЕР

BG205677047

ЦЕНТРАЛА

Велико Търново

Адрес

ул. “ Ксилифорска ” №17

Тел

+359 885 744 356

Електронна поща

ldplusltd@gmail.com

уеб сайт

LDPLUSLTD.COM

Клонове в България

Не

НСБС ИН

Р 2022032

ЗАСТРАХОВКА ОТГОВОРНОСТ НА СПЕДИТОРА

Да

ПЕРСОНАЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ)

до 20

ГЕОГРАФСКИ ОБСЕГ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ

Европа


Услуги:

1.      автомобилен транспорт

 • международен
 • вътрешен
 • комплектни товари
 • частични товари
 • течни товари
 • silo trucks / насипни товари
 • групажни линии

2.      логистика

 • обработка поръчки за електронна търговия
 • услуги по изпълнение на поръчки – опаковка, нанасяне бар кодове и етикети за съответствие, генериране н
 • управление верига на доставки
 • дистрибуция
 • дистрибуция търговия на дребно

3.      специални транспорти

 • пренасяне