Карго Радар ООД

CargoRadar.eu е логистична информационна платформа ,която има за цел да осигури прозрачност в областта на логистичния сектор за спедитор и превозвач, което ще даде видимост на цялостния процес във веригата на доставките

Чрез своята интерактивна карта платформата предоставя видимост в реално време на множество товарни транспортни средства , което спомага работния процес на спедиторските фирми .

Какви са ползите за логистичните фирми:

·        По-бързо намиране на най-близкото и най-подходящото транспортно средство за актуален товар

·        80% намаляване на обаждания и текстови съобщения за проследяване на движението на транспортното средство

·        Пълна видимост на товара от товаренето до доставката

·        Възможност за пълна отчетност на товародателя

·        Лесно планиране на времето за разтоварване и намаляване на времето на изчакване за товарене/разтоварване

·        Възможност за намиране на нови товародатели и партньори

·        Намаляване на изминатите празни километри, намаляване разхода на гориво, съответно и на изгорените вредни емисии


Данни:

УПРАВИТЕЛ

Димитър Стефанов

БУЛСТАТ / ДДС НОМЕР

BG206550946

ЦЕНТРАЛА

 

Адрес

гр. София 1592, ул. Неделчо Бончев №41

Тел

+359 879042069

Електронна поща

dimitar@cargoradar.eu

Уебсайт

 www.CargoRadar.eu

Клонове в България

Не

КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ

Не

НСБС ИН

А 2022082

ПЕРСОНАЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ)

3

ГЕОГРАФСКИ ОБСЕГ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ

Европа -  Онлайн


Услуги:

Информационна логистична онлайн платформа