Вега Спедтранс ЕООД

ОСНОВАНА ПРЕЗ 1992 Г.


Данни:

УПРАВИТЕЛ ВАЛЕНТИНА ВЪЛЧЕВА
БУЛСТАТ / ДДС НОМЕР BG040163667
ЦЕНТРАЛА ВАРНА
Адрес БЪЛГАРИЯ, 9002 ВАРНА, УЛ. ГЕНЕРАЛ СТОЛИПИН № 5
Тел +359 52 691369
Факс +359 52 603909
Електронна поща VEGAGROUP@VEGAGROUP-BG.COM
Уебсайт https://vegagroup-bg.com/
КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ Не
НСБС ИН Р 2002065
ПЕРСОНАЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ) До 10
ГЕОГРАФСКИ ОБСЕГ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ цял свят

Услуги:

 1. превози по вода

  - морски

  • генерални товари
  • насипни товари
  • течни товари
  • комплектни контейнерни пратки
  • групажни контейнерни пратки

  - вътрешни водни пътища (реки)

  • генерални товари
  • насипни товари
  • комплектни контейнерни пратки
  • групажни контейнерни пратки
 2. автомобилен транспорт

  • международен
  • вътрешен
  • комплектни товари
  • частични товари
  • течни товари
  • превоз на контейнери
  • превоз на товари с температурен режим
  • silo trucks / насипни товари
  • тежки и извънгабаритни товари
  • товари с клас на опасност
 3. ж.п. превози

  • интермодални услуги
 4. митнически процедури

  • митническо представителство
  • транзит под митнически контрол