Драгажен Флот - Истър АД

Добив, преработка и търговия с инертен материал. Воден транспорт. Пристанищни услуги, транспортна обработка на товари и пътници.


Данни:

УПРАВИТЕЛ Румен Иванов Йорданов
БУЛСТАТ / ДДС НОМЕР BG 104054085
ЦЕНТРАЛА Свищов
Адрес ул. Дунав №12
Тел 0631 60339
Факс 0631 60341
Електронна поща office@portsvishtov.comq dfistar@abv.bg
Уебсайт https://www.df-istar.com/
КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ Не
НСБС ИН Р 2009043
ПЕРСОНАЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ) над 50
ГЕОГРАФСКИ ОБСЕГ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ Европа

Услуги:

 1. превози по вода

  - вътрешни водни пътища (реки)

  • генерални товари
  • насипни товари

  - пристанищни спедиторски услуги

  • пристанищни спедиторски услуги
 2. автомобилен транспорт

  • вътрешен
 3. митнически процедури

  • митническо представителство