Акт Лоджистик АД

„Акт Лоджистик” АД е водеща компания в сферата на спедицията и логистиката. Чрез офисите и складовите си бази в София, Варна, Русе и Истанбул фирмата успява да отговори на нуждите и изискванията на своите клиенти в цялата страна и извън нея. Нашият екип е изграден от професионалисти, които благодарение на своите умения, опит и езикови познания, могат да отговорят на потребностите на клиентите чрез подходящи и оптимизирани решения за техния бизнес. Ние предлагаме транспорт от и до всички европейски страни и пълно логистично обслужване на територията на България.


Данни:

УПРАВИТЕЛ Паскал Серж Дераш
БУЛСТАТ / ДДС НОМЕР BG131015834
ЦЕНТРАЛА София
Адрес 1532 Казичене, ул. “Трети март” №11
Тел +359 2 807 45 45
Факс +359 2 807 45 49
Електронна поща info@act-logistics.com
Уебсайт www.act-logistics.com
Ако ДА, впишете градовете в полето, където имате клон или дъщерна фирма Русе и Варна, България
КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ Да
Ако ДА, впишете в полето държавите и градовете, където имате клон или дъщерна фирма Истанбул, Турция
НСБС ИН Р 2008032
ПЕРСОНАЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ) над 50
ГЕОГРАФСКИ ОБСЕГ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ цял свят

Услуги:

 1. въздушно карго

  • консолидация на въздушни пратки
  • износни и вносни въздушни пратки
 2. превози по вода

  - морски

  • генерални товари
  • комплектни контейнерни пратки
  • групажни контейнерни пратки
 3. автомобилен транспорт

  • международен
  • вътрешен
  • комплектни товари
  • частични товари
  • течни товари
  • превоз на контейнери
  • превоз на товари с температурен режим
  • тежки и извънгабаритни товари
  • товари с клас на опасност
  • групажни линии
 4. митнически процедури

  • митническо представителство
  • транзит под митнически контрол
  • ИНТРАСТАТ услуги
 5. логистика

  • складиране и 3PL услуги
  • въздушни и морски пратки
  • cross docking
  • складиране под митнически контрол
  • обработка поръчки за електронна търговия
  • услуги по изпълнение на поръчки – опаковка, нанасяне бар кодове и етикети за съответствие, генериране н
  • дистрибуция
  • дистрибуция търговия на дребно
  • управление верига на доставки
 6. специални транспорти

  • инженеринг проектни товари
  • пренасяне

За да се свържете с фирмата, моля регистрирайте се от Тук