Ейч Джи Ем Порт Лоджистикс ООД

ЕЙЧ ДЖИ ЕМ ПОРТ ЛОДЖИСТИКС е регистрирана през 2012 година като дъщерно дружество на Фиделитас ЕООД, компания с над 20 години опит в областта на качествения и количествения стоков контрол и морските услуги. Ейч Джи Ем Порт Лоджистикс предлага интегрирани логистични услуги в областта на проектните товари, зърнената индустрия и морската логистика, както и различни дейности, свързани с уреждането на застрахователни щети. Компанията има офиси в България и Румъния (Варна, Бургас, София и Констанца). Фирмата е член на НСБС и на FIATA от 2015г.


Данни:

УПРАВИТЕЛ Огнян Костов и Николай Николов
БУЛСТАТ / ДДС НОМЕР BG 202206339
ЦЕНТРАЛА Варна
Адрес ул. „Девня“ 158 гр. Варна
Тел +359 52 953335 / +3
Факс +359 52 600453
Електронна поща agency@hgmlogistics.com
Уебсайт www.hgmlogistics.com
Ако ДА, впишете градовете в полето, където имате клон или дъщерна фирма Бургас, София
КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ Да
Ако ДА, впишете в полето държавите и градовете, където имате клон или дъщерна фирма Румъния / Констанца
НСБС ИН R 2015023
ПЕРСОНАЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ) до 50
ГЕОГРАФСКИ ОБСЕГ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ цял свят

Услуги:

 1. въздушно карго

  • износни и вносни въздушни пратки
 2. превози по вода

  - морски

  • генерални товари
  • насипни товари
  • комплектни контейнерни пратки

  - вътрешни водни пътища (реки)

  • генерални товари
  • насипни товари

  - пристанищни спедиторски услуги

  • пристанищни спедиторски услуги
 3. автомобилен транспорт

  • международен
  • вътрешен
  • тежки и извънгабаритни товари
 4. митнически процедури

  • митническо представителство
 5. логистика

  • въздушни и морски пратки
 6. специални транспорти

  • инженеринг проектни товари