Интерлогистика ЕООД

Данни:

УПРАВИТЕЛ ГЕОРГИ ЛЕЧЕВ
БУЛСТАТ / ДДС НОМЕР BG 103148140
ЦЕНТРАЛА ул. Цар Симеон I №32, Варна 9000
Адрес ул. Цар Симеон I №32, Варна 9000
Тел +359 52 632 193
Факс +359 52 632 194
Електронна поща office@interlogistica.bg
Уебсайт https://www.interlogistica.bg/bg/
Ако ДА, впишете градовете в полето, където имате клон или дъщерна фирма Интерлогистика куриер ЕООД, https://www.interlogistica.bg/bg/info/ofisi/
КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ Не
НСБС ИН Р 2003097
ПЕРСОНАЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ) над 50
ГЕОГРАФСКИ ОБСЕГ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ цял свят

Услуги:

 1. въздушно карго

  • консолидация на въздушни пратки
  • износни и вносни въздушни пратки
 2. превози по вода

  - морски

  • комплектни контейнерни пратки
  • групажни контейнерни пратки

  - пристанищни спедиторски услуги

  • пристанищни спедиторски услуги
 3. автомобилен транспорт

  • международен
  • вътрешен
  • комплектни товари
  • частични товари
  • превоз на контейнери
  • превоз на товари с температурен режим
  • товари с клас на опасност
  • групажни линии
 4. митнически процедури

  • митническо представителство
  • транзит под митнически контрол
 5. логистика

  • складиране и 3PL услуги
  • въздушни и морски пратки
  • cross docking
  • складиране под митнически контрол
  • обработка поръчки за електронна търговия
  • услуги по изпълнение на поръчки – опаковка, нанасяне бар кодове и етикети за съответствие, генериране н
  • дистрибуция
  • дистрибуция търговия на дребно
  • управление верига на доставки