Квеенбергер Лоджистикс БЛГ ЕООД

Данни:

УПРАВИТЕЛ Александру Катана
БУЛСТАТ / ДДС НОМЕР BG 831373813
ЦЕНТРАЛА AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH
Адрес Gewerbegebiet Nord 5 , 5204 Strasswalchen, AUSTRIA
Тел 00359887303286
Факс 0035929424730
Електронна поща office.bg@quehenberger.com
Уебсайт www.quehenberger.com
Ако ДА, впишете градовете в полето, където имате клон или дъщерна фирма София, бул. Ботевградско шосе 247
КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ Да
Ако ДА, впишете в полето държавите и градовете, където имате клон или дъщерна фирма Austria, Germany, Romania, Slovenia, Croatia, Macedonia, Serbia, Hungary, Czech republic, Slovakia, Italy, Ukraine, Russia, Belarus, Moldova, Spain
НСБС ИН R 2007032
ПЕРСОНАЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ) над 50
ГЕОГРАФСКИ ОБСЕГ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ Европа

Услуги:

 1. превози по вода

  - морски

  • генерални товари
  • насипни товари
  • течни товари
  • комплектни контейнерни пратки
  • групажни контейнерни пратки
  • контейнерен групажен сервиз
 2. автомобилен транспорт

  • международен
  • вътрешен
  • комплектни товари
  • частични товари
  • превоз на контейнери
  • превоз на товари с температурен режим
  • тежки и извънгабаритни товари
  • товари с клас на опасност
  • групажни линии
 3. митнически процедури

  • митническо представителство
  • транзит под митнически контрол
 4. логистика

  • складиране и 3PL услуги
  • въздушни и морски пратки
  • cross docking
  • складиране под митнически контрол
  • обработка поръчки за електронна търговия
  • услуги по изпълнение на поръчки – опаковка, нанасяне бар кодове и етикети за съответствие, генериране н
  • дистрибуция
  • дистрибуция търговия на дребно
  • управление верига на доставки
 5. специални транспорти

  • инженеринг проектни товари