РЕЙЛ КАРГО ЛОДЖИСТИКС - БЪЛГАРИЯ ЕООД

Сертифициран железопътен оператор


Данни:

УПРАВИТЕЛ Пенчо Попов
БУЛСТАТ / ДДС НОМЕР BG 131258633
ЦЕНТРАЛА София
Адрес ул. Брегалница 43, ет. 3, офис 5
Тел +359 896 613 183
Електронна поща office@railcargo.com
Уебсайт https://www.railcargo.com/en/
Ако ДА, впишете градовете в полето, където имате клон или дъщерна фирма Бургас
КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ Не
НСБС ИН R 2005076
ПЕРСОНАЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ) До 10
ГЕОГРАФСКИ ОБСЕГ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ цял свят

Услуги:

 1. въздушно карго

  • износни и вносни въздушни пратки
 2. превози по вода

  - морски

  • генерални товари
  • насипни товари
  • комплектни контейнерни пратки
  • групажни контейнерни пратки
  • контейнерен групажен сервиз

  - пристанищни спедиторски услуги

  • пристанищни спедиторски услуги
 3. автомобилен транспорт

  • международен
  • тежки и извънгабаритни товари
 4. ж.п. превози

  • международен
  • вътрешен
  • блок влакове
  • складиране с коловозно развитие, претоварни операции
  • интермодални услуги
  • ко-модални услуги
 5. митнически процедури

  • митническо представителство
  • транзит под митнически контрол