СКОРПИОН ШИПИНГ ООД

Спедиция, складова логистика


Данни:

УПРАВИТЕЛ ПЕЙЧО ПЕЙЧЕВ, ХРИСИМ БАШЕВ, ЮРИЙ ШИВАРОВ
БУЛСТАТ / ДДС НОМЕР BG 030432553
ЦЕНТРАЛА София
Адрес София 1220, ул. Първа българска армия 18
Тел 02 9262704
Факс 02 9310826
Електронна поща groupage@scorpion-shipping.net
Уебсайт https://www.scorpion-shipping.net/
Ако ДА, впишете градовете в полето, където имате клон или дъщерна фирма Аерогара София
КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ Не
НСБС ИН R 1992022
ПЕРСОНАЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ) над 50
ГЕОГРАФСКИ ОБСЕГ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ цял свят

Услуги:

 1. въздушно карго

  • консолидация на въздушни пратки
  • износни и вносни въздушни пратки
  • живи животни
  • ценни пратки
 2. превози по вода

  - морски

  • комплектни контейнерни пратки
  • групажни контейнерни пратки
 3. автомобилен транспорт

  • международен
  • вътрешен
  • комплектни товари
  • частични товари
  • превоз на товари с температурен режим
  • товари с клас на опасност
  • групажни линии
 4. митнически процедури

  • митническо представителство
  • транзит под митнически контрол
  • ИНТРАСТАТ услуги
 5. логистика

  • складиране и 3PL услуги
  • въздушни и морски пратки
  • cross docking
  • складиране под митнически контрол
  • услуги по изпълнение на поръчки – опаковка, нанасяне бар кодове и етикети за съответствие, генериране н
  • дистрибуция
  • управление верига на доставки