Фрилайн ООД

Данни:

УПРАВИТЕЛ Велин Маринков
БУЛСТАТ / ДДС НОМЕР BG 131233772
ЦЕНТРАЛА гр. София
Адрес бул. Илиянци 92Г
Тел 02 915 11 40, 02 915
   
Електронна поща headoffice@freeline.bg
Уебсайт https://freeline.bg/
Ако ДА, впишете градовете в полето, където имате клон или дъщерна фирма Варна
КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ Не
НСБС ИН Р 2006034
ПЕРСОНАЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ) до 50
ГЕОГРАФСКИ ОБСЕГ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ цял свят

Услуги:

 1. въздушно карго

  • консолидация на въздушни пратки
  • износни и вносни въздушни пратки
  • живи животни
 2. превози по вода

  - морски

  • генерални товари
  • насипни товари
  • течни товари
  • комплектни контейнерни пратки
  • групажни контейнерни пратки
  • контейнерен групажен сервиз
 3. автомобилен транспорт

  • международен
  • вътрешен
  • комплектни товари
  • частични товари
  • течни товари
  • превоз на контейнери
  • превоз на товари с температурен режим
  • тежки и извънгабаритни товари
  • товари с клас на опасност
  • групажни линии
 4. митнически процедури

  • митническо представителство
  • транзит под митнически контрол
  • ИНТРАСТАТ услуги
 5. логистика

  • въздушни и морски пратки
  • cross docking
  • складиране под митнически контрол
  • услуги по изпълнение на поръчки – опаковка, нанасяне бар кодове и етикети за съответствие, генериране н
 6. специални транспорти

  • инженеринг проектни товари
  • пренасяне