Шенкер ЕООД

DB Schenker e международен лидер в областта на транспортните и логистични услуги, с над 65 000 високо квалифицирани служители, в 2000 локации. С дългогодишна световна история и повече от 20 години успешен бизнес в България, днес Шенкер ЕООД разполага с екип от над 290 експерти в седем офиса в страната и логистичен капацитет, надхвърлящ 30 000 кв.м. Компанията е водещ доставчик на логистични услуги на българския и международния пазар, като предлага интегрирани логистични решения и пълна палитра от услуги за сухопътен, въздушен и морски транспорт, договорна логистика, мултимодални решения, складиране, услуги с добавена стойност, премествания, панаирна и изложбена логистика.


Данни:

УПРАВИТЕЛ Зоран Лазороски
БУЛСТАТ / ДДС НОМЕР BG 831618508
ЦЕНТРАЛА София (Божурище)
Адрес Божурище, 2227, бул. Европа 1А
Тел 02 9429 100
Факс +359 2 975 3055
Електронна поща schenker.bg@dbschenker.com
Уебсайт https://www.dbschenker.com/bg-bg/ 
Ако ДА, впишете градовете в полето, където имате клон или дъщерна фирма София (въздушен отдел), Пловдив, Севлиево, Русе, Варна, Бургас
КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ Да
НСБС ИН Р 1994052
ПЕРСОНАЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ) над 50
ГЕОГРАФСКИ ОБСЕГ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ цял свят

Услуги:

 1. въздушно карго

  • консолидация на въздушни пратки
  • износни и вносни въздушни пратки
  • живи животни
  • ценни пратки
 2. превози по вода

  - морски

  • генерални товари
  • насипни товари
  • течни товари
  • комплектни контейнерни пратки
  • групажни контейнерни пратки
  • контейнерен групажен сервиз

  - вътрешни водни пътища (реки)

  • генерални товари
  • насипни товари
 3. автомобилен транспорт

  • международен
  • вътрешен
  • комплектни товари
  • частични товари
  • течни товари
  • превоз на контейнери
  • превоз на товари с температурен режим
  • silo trucks / насипни товари
  • тежки и извънгабаритни товари
  • товари с клас на опасност
  • групажни линии
 4. ж.п. превози

  • международен
  • вътрешен
  • блок влакове
  • складиране с коловозно развитие, претоварни операции
  • интермодални услуги
  • ко-модални услуги
 5. митнически процедури

  • митническо представителство
  • транзит под митнически контрол
  • ИНТРАСТАТ услуги
 6. логистика

  • складиране и 3PL услуги
  • въздушни и морски пратки
  • cross docking
  • складиране под митнически контрол
  • обработка поръчки за електронна търговия
  • услуги по изпълнение на поръчки – опаковка, нанасяне бар кодове и етикети за съответствие, генериране н
  • дистрибуция
  • дистрибуция търговия на дребно
  • управление верига на доставки
 7. специални транспорти

  • пренасяне