CLECAT

Информационни бюлетини на CLECAT

Clecat


 


10-01-2020

Newsletter N01/2020

CLECAT Newsletter №1/2020

 • Приоритети на хърватското председателство на ЕС
 • Лимит от 0,5% съдържание на сяра в горивото за кораби влиза в сила по целия свят
 • ММО срещу включването на корабоплаването в СТЕ на ЕС
 • Maersk ще разгърне наземния си логистичен бизнес
 • Обяснителни бележки за бързо коригиране с ДДС 2020 г.
 • Ново 2022 издание на Хармонизираната система
 • Актуализиран списък на държавите, прилагащи REX
 • Повече безмитна търговия с Молдова
 • ÖBB увеличава железопътния капацитет за превоз на камиони
 • RFF публикува Наръчник за управление на извънредни ситуации
 • Украйна се движи към либерализацията на железопътния сектор
 • Ниски обеми на товари и потенциален данък върху товарните полети
 • Ноемврийските обеми на товари остават слаби
 • Великобритания ратифицира e-CMR
 • Предстоящи събития