CLECAT

Информационни бюлетини на CLECAT

Clecat


 


17-01-2020

Newsletter N02/2020

CLECAT Newsletter №2/2020

• Съвместно изявление от заинтересованите страни по морската логистика да не продължават консорциумите BER
• Преминаване от логистика с ниски емисии към нулеви емисии
• Публично изслушване на ЕП относно декарбонизацията на морския транспорт
• Насоки за превоз на вътрешни контейнери
• Преразглеждане на глобални правила за митническите процедури
• Предотвратяване и решаване на спорове за двойно данъчно облагане с ДДС
• Резолюция на ЕП относно Европейската Зелена сделка
• Програма за модернизиране на железопътната мрежа на Германия и DB
• Предстоящи събития