CLECAT

Информационни бюлетини на CLECAT

Clecat


 


31-01-2020

Newsletter N04/2020

CLECAT Newsletter №4 / 2020

• Преговарящите за Brexit, призовани да дават приоритет на транспортните споразумения
• Работна програма на Европейската комисия до 2020 г.
• ЕС оттегля предложението за комбиниран транспорт
• DTLF обсъжда модела на транспортните данни на ЕС
• Отворена обществена консултация относно наземните услуги
• Нов стандарт DCSA Track & Trace
• Brexit на 1 февруари
• Ново издание от 2022 г. на Хармонизираната система
• Една година на свободна търговия между ЕС и Япония
• TRAN обмен на мнения с TEN-T координатори
• Публикуван е Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/111, съдържащ рамката за система за сертифициране на Съюза за оборудване за скрининг на авиацията
• Комисията одобри смекчаващи мерки за 5G-технологийте и зададе следващите стъпки
• Влияние на вируса Corona върху международните вериги за доставки
• Предстоящи събития