CLECAT

Информационни бюлетини на CLECAT

Clecat


 


07-02-2020

Newsletter N05/2020

CLECAT Newsletter №5 / 2020

• Corona Virus въздейства на международните вериги за доставки
• Директиви за преговори на ЕС за бъдещото партньорство между ЕС и Великобритания
• Ръководство за търговията с Обединеното кралство през преходния период
• Задължение за регистриране на шофьори в Холандия
• Обеми за въздушен превоз на 2019 г.
• Проектодоклад на ЕП за регламента за MRV
• Комисар Валеан относно стратегията за устойчив транспорт
• Предстоящи събития