CLECAT

Информационни бюлетини на CLECAT

Clecat


 


24-02-2020

Newsletter N07 / 2020

CLECAT Newsletter N07 / 2020

 

 • Дискусия относно „Внедряване на превозни средства с нулеви емисии“
 • Geert Pauwels получи наградата European Railway Award 2020
 • за успешното разработване на стратегия за железопътния товарен транспорт
 • Европейската комисия за модернизиране на железопътната система в тези страни на Европейския съюз, които значително изостават от средните европейски нива на развитие на железопътния сектор.
 • Разработване на пътища за кораби с нулеви емисии
 • Обмен на мнения по „Единно европейско небе“
 • Митническият институт на CLECAT избра нов председател
 • Съветът приема нови мерки за ДДС в ЕС
 • СМО приключва значителна работа в областта на електронната търговия
 • Преглед на търговската политика на СТО: Европейски съюз
 • Предстоящи събития