CLECAT

Информационни бюлетини на CLECAT

Clecat


 


04-03-2020

Newsletter N08/2020

CLECAT Newsletter N08/2020

  • Оценка на ЕК за потенциалното въздействие на COVID-19 върху Европейската икономика
  • Информация от FEDESPEDI, Италианската спедиторска асоциация за предприетите действия от страна на правителството във връзка с разрастването на COVID-19  в Италия
  • Представяне на приоритетите  на Комисията  в областта на транспорта за следващите 5 години от Еврокомисаря по транспорта на среща с европейските депутати от Транспортната комисия
  • Развитие на автомобилния транспорт в Полша
  • Европейската комисия одобри държавна помощ за модернизиране на  железопътния подвижен състав в Чешката република
  • Среща-дискусия на европейските депутати от  Комисията по транспорта с Главния секретар на ИМО
  • Европейската комисия започна преговори с Великобритания
  • Публикувани последните Насоки за прилагане на европейското ДДС
  • Предстоящи събития