CLECAT

Информационни бюлетини на CLECAT

Clecat


 


20-03-2020

Newsletter N11/2020

CLECAT Newsletter N11/2020

 • Вилем ван дер Шалк - нов председател на CLECAT
 • CLECAT призовава ЕО да се занимава с конкретни митнически въпроси, свързани с COVID-19
 • CLECAT призовава ЕО да улесни автомобилния превоз на товари
 • Извънредни транспортни мерки от институциите на ЕС
 • Товарни асоциации призовават за по-нататъшни действия за осигуряване на железопътни товарни вериги за доставки и мобилност на стоки
 • Проект на законодателство за временна промяна на правилата за слотове
 • ICAO относно международните стандарти, поддържащи ефективността на реакциите на COVID-19
 • ICAO приема единици за допустими емисии за CORSIA
 • Американските спедитори настояват да се приеме Правилото за тълкуване на FMC на САЩ относно практиките на научноизследователска и развойна дейност
 • ИМО адресира въздействието на COVID-19 върху корабоплаването
 • Комисията публикува проект на споразумение
 • ЕС ограничава износа на медицинско оборудване
 • Непрекъснатост на процедурите на ЕС за търговска защита
 • Глобалната митническа общност мобилизира усилията за смекчаване на въздействието на COVID-19
 • Инвестиции в ЕС за сближаване над 1,4 милиарда евро в 7 държави-членки
 • Предстоящи събития