Новини


28-01-2021

Access2Markets 

Европейската комисия разработи нов портал, който по-добре да служи на европейските търговски компании особено при търговия с трети страни.

  

Access2Markets Welcome home page (europa.eu)

 

Целта на създаването на този портал е да подпомогне малкия бизнес при търговията му  със страни извън ЕС като се възползва максимално от търговските споразумения на ЕС. Порталът предоставя следната информация за продукта предмет на търговия:

  • тарифи и данъци, такси
  • митнически процедури
  • правила за произхода
  • пречки пред търговията
  • изисквания към продуктите
  • статистика за всички държави от ЕС и за повече от 120 експортни пазара в света.

Порталът е предназначен както за неопитни, така и за опитни  потребители и предоставя практическа информация за търговските споразумения на ЕС, поетапни ръководства, уроци, видео препоръки на успешни МСП, които търгуват в световен мащаб. Освен това разполага с инструмент за разбиране и прилагане на правилата за произход (ROSA), който филтрира и обяснява правилата и предлага персонализиран контролен списък. Информацията е достъпна на всички официални езици на ЕС.

По своята същност порталът Access2Markets е изчерпателно обслужване на едно гише създаден за улеснение на по-малките компании. Той предоставя на бизнеса персонализирана информация за условията за търговия с конкретен продукт предмет на износ или внос.

Следната видео презентация  дава обща представа за основните възможности на портала.