Новини


26-06-2019

Академия по спедиция и логистика

Изберете удобна дата, запазете своето място, получете Удостоверение за професионална квалификация

 Приложено към Вашата автобиография Вие ще имате предимство пред конкуренцията, защото неформалното образование се цени все повече от работодателите и агенциите за подбор на персонал...


07 - 11.10.2019                 ПРОГРАМА И ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ

 

Придобиване на професионална квалификация по "ЛОГИСТИКА И ДИСТРИБУЦИЯ" част от професия "Спедитор-логистик"

  • за мениджъри и служители в спедиторски, логистични, транспортни и търговски фирми, занимаващи се с организация на доставкитеза
  • за млади специалисти, които търсят професионална реализация в областта на логистиката

    14-23.10.2019            ПРОГРАМА И ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ

КОНСУЛТАНТ ПО БЕЗОПАСНОСТТА - ОПАСНИ ТОВАРИ АДР   

Обучението се провежда в съответствие с текстовете на ратифицираната от Република България Европейска спогодба за ...

За служители в спедиторски, логистични, транспортни и търговски и химически предприятия, които извършват транспортиране, товарене и разтоварване, както и складиране  на опасни товари.

 Всяко предприятие, чиято дейност включва превоз на опасни товари по шосе, или свързани с това дейности по опаковане, товарене, пълнене или разтоварване на опасни товари, определя един или повече консултанти по безопасността на превоза на опасни товари. Консултантът трябва да притежава познания, придобити чрез посещение на курсове за професионално обучение, и удостоверение за успешно положен изпит в ИА АА.


28.10.-01.11.2019       ПРОГРАМА И ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ

 

Придобиване на професионална квалификация по "МОРСКА И РЕЧНА СПЕДИЦИЯ", част от професия "Спедитор-логистик" 

За служители в спедиторски, логистични, транспортни и търговски фирми, занимаващи се с морска спедиция, контейнерни превози по море и речен транспорт. За млади специалисти търсещи реализация в спедицията.

Обученията приключват с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионална квалификация по образец 3 – 37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е припознато в страните от ЕС.


 11 – 15.11.2019               ПРОГРАМА И ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ

FIATA DIPLOMA IN FREIGHT FORWARDING  

Дипломата на FIATA е призната като стандарт за компетентност в спедиторската професия. Удостоверява, че нейният притежател има задълбочени познания в областта на спедицията и логистиката. Гарантира високо ниво на професионализъм и възможност за реализация във всяка спедиторска фирма!

Изберете удобна дата и запазете своето място, свържете се с нас:

secretariat@nsbs.bg; office@nsbs.bg