Новини


21-09-2023

БТПП и FIATA ще си сътрудничат по темите за дигитализацията, екологичната устойчивост и пазара на труда

Д-р Иван Петров, президент на Международната федерация на асоциациите на спедиторите (FIATA) и зам.-председател на Националното сдружение на българските спедитори (НСБС), и проф. д-р Симеон Ананиев, председател на Клъстер Зелен Транспорт, посетиха БТПП.

 

Презентирана бе дейността на FIATA - федерация, представляваща на международно ниво компаниите, опериращи в сферата на търговската логистика и управлението на вериги за доставки. Федерацията включва около 40 000 спедиторски и логистични фирми от 150 страни и дейността й е фокусирана върху застъпничество в сферата на логистиката и промотиране на дигитализацията в сектора.

Цветан Симеонов, от своя страна, представи дейността на Палатата и Търговския регистър към нея с около 55 000 компании и търговски представителства, практиката на Арбитражния съд при БТПП, работата на GS1 България и нейните усилия за въвеждане на електронни документи, като например „електронната товарителница“.

Д-р Петров и проф. Ананиев споделиха предизвикателствата, пред които компаниите (български и чуждестранни), работещи в сектора, се сблъскват - геополитическите динамики, комбинирането на транспорта, декарбонизацията, дигиталния обмен на информация с публичните служби, предизвикателствата при подбора на квалифициран персонал.

Според д-р Петров липсата на дигитализация е пречка пред търговията, като цяло, и особено за сектора на спедиторските услуги, защото хартиените документи забавят значително преминаването на границите и увеличават времето за доставки. FIATA е защитник на малките и средни предприятия и подобни действия ощетяват именно тях.

Изразено бе общото виждане, че Палатата и FIATA имат припокриващи се гледни точки по темите за дигитализацията, екологичната устойчивост и пазара на труда и сътрудничество между БТПП и FIATA само може да помогне на българските и чуждестранните фирми от бранша в работата им с публичните служби и пазара на труда.

БТПП ще информира своевременно за бъдещи съвместни инициативи между двете организации.