Новини


29-04-2024

Годишната FIATA 2024 HQ meeting бе проведена в Женева

В периода 23-26 април 2024 г. в Женева, Швейцария бе проведена годишната HQ среща на FIATA, на която НСБС бе представена от г-н Иван Петров, зам. председател на УС на НСБС и Immediate Past President на FIATA, както и от директора на сдружението доц. д-р Момчил Антов. Събитието е добра възможността за FIATA и нейните членове да работят заедно и с други участници във веригата за доставки върху решения на текущите предизвикателства пред индустрията и да споделят добри практики в съответните направления.

 

Откриването на срещата започна със специален разговор между д-р Стефан Грабер, генерален директор на FIATA, и г-н Уили Уолш, генерален директор на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA). В съответствие с темата „Обединяване за устойчивост“, те подчертаха значението на надграждането на общите интереси между спедиторите и авиокомпаниите, подчертавайки необходимостта от сътрудничество и цифровизация.

По време на срещата FIATA приветства Алианса за бъдеща международна търговия (Future International Trade (FIT) Alliance), като бе обсъдена необходимостта от стандартизация и бе отправен призив за действие към спедиторската общност да бъде катализатор за стимулиране на дигитализацията в цялата индустрия на глобалната верига за доставки.

Сесията също така подчерта значението на доклада за ключовите търговски документи и елементи от данни (KTDDE), публикуван на 24 април 2024 г., който допълва усилията за стандартизирана цифровизация. FIATA е основен участник в проекта KTDDE на Инициативата за цифрови стандарти на Международната търговска палата (ICC) за насърчаване на оперативната съвместимост.

В следващите дни бяха проведени задълбочени дискусии по различни теми като:

  • предизвикателствата на качеството на данните по отношение на опасните стоки;
  • необходимостта от по-справедливи договорни/бизнес практики в морската верига за доставки;
  • важността на въпросите за устойчивостта на логистичния сектор;
  • идентифициране на нови технологии, засягащи митническите процеси и как FIATA може да подкрепи своите членове;
  • икономическата революция, която се движи от изкуствения интелект;
  • привличането на млади таланти в логистиката и тяхното обучение и др.