Новини


13-06-2024

Конкурс за млади специалисти в логистиката

Водени от необходимостта за развитие на квалифицирани човешки ресурси в областта на спедицията и логистиката и от признание на младите таланти, Националното сдружение на българските спедитори (НСБС) организира Конкурс за млади специалисти в логистиката.

 

Конкурсът е отворен за кандидати при съблюдаване на следните параметри:

  • възраст: до 35 години към края на текущата година
  • професионален опит: поне 2 години в областта на спедицията и логистиката
  • конкурсна процедура: представяне на практическа разработка в обем между 4000 и 6000 думи (10-15 стандартни страници)
  • срок на конкурса: до 30 септември 2024 г.
  • адрес за изпращане на разработките: office@nsbs.bg

 

Практическата разработка следва да бъде по една от следните теми:

  1. Транспортна свързаност и ролята на централно азиатските републики. Нововъзникващи коридори и алтернативи.
  2. Морски пътища и ролята на кризата в Червено море за нарушените вериги на доставки и прогнози за ценовите равнища.
  3. Мултимодалните превози на товари до/от/през България – настоящи и бъдещи предизвикателства и възможности.

 

От кандидатите се очаква да проявят инициатива по отношение на логистичната верига за доставки, като в своите анализи е препоръчително както да споделят личен опит, така и да разгледат значими по избраната тема казуси.

 

Авторите на най-добрите разработки ще бъдат отличени с награди от НСБС:

 

Първо място:

 

Второ място:

 

Трето място:

 

Този конкурс е уникално предизвикателство към младите професионалисти, което ще им позволи да развият своя опит в спедицията и логистиката и да спечелят страхотни награди.

 

За допълнителни въпроси моля да се свържете със Секретариата на НСБС: