Новини


22-05-2019

Логистици за Европа-Уебсайт на общността на европейските спедитори

Инициативата получи пълната подкрепа на по-широката европейска общност на спедиторите. Над 130 компании и асоциации подкрепиха кампанията, която подчертава значението на Европейския съюз за обществото и икономиката, за необходимостта от Европа без граници.

'Logistics for Europe' Initiative Becomes European

CLECAT (Европейската асоциация за спедиторски, транспортни, логистични и митнически услуги) пое инициативата на DSLV "Логистика за Европа" (www.logisticsforeurope.eu), уебсайт на общността на европейските спедитори. Идеята на уебсайта е да демонстрира подкрепата на логистичната индустрия за ЕС, като изброява 10 причини в подкрепа на Европейския съюз.

Всички фирми в сектора на спедицията, транспорта и логистиката, могат публикуват своето лого на www.logisticsforeurope.eu и изразят своята ангажираност към целите на ЕС и свободна Европа без граници. В замяна ще получат логото „Логистика за Европа“ за свободно използване.

Франк Хюстър, генерален директор на DSLV: „Нашите членове са убедени в необходимостта от единен пазар без ограничения за внос, митнически формалности и граничен контрол. Преди създаването на Европейския съюз логистичният сектор беше изправен пред безброй часове на изчакване на границите поради значителния брой формалности, за които трябваше да се погрижим. Чрез свободното движение на стоки и свободата на установяване в ЕС транспортните дружества, както и техните клиенти могат да избегнат високи административни тежести и скъпо време на чакане, което в крайна сметка води до полза за крайния потребител.“

Според г-жа Николет ван дер Ягт, генерален директор на CLECAT: „Бизнесът се нуждае от по-силна Европа чрез по-нататъшно отваряне и хармонизиране на пазарите, както и премахване на бариерите, вместо да се създават нови. Създаването на напълно интегриран транспортен сектор ще се превърне в подобрени логистични вериги, по-голяма екологична устойчивост, засилено вътрешно сближаване и повишена конкурентоспособност на ЕС на световната сцена. Европа е най-глобално свързаният регион в света и лидер в търговските потоци и движението на хора. ЕС трябва да продължи да оглавява пътя, като остане световен шампион по открита и свободна търговия, както и двигател за растеж на икономиките на страните-членки.

Фирмите и асоциациите, които подкрепят инициативата 'Logistics for Europe' са поканени да изпратят своето лого чрез този ЛИНК