Новини


21-07-2022

Национален план за развитие на комбинирания транспорт до 2030 г.

Правителството одобри Национален план за развитие на комбинирания транспорт, в който се определят мерките за насърчаване на устойчивите превози до 2030 г.

 

Документът включва пакет от мерки за стимулиране на комбинирания транспорт, индикативен бюджет и потенциални източници за финансиране на заложените политики.
Планът ще подпомага Министерството на транспорта и съобщенията при реализацията на проекти за развитие на мрежа от съвременни интермодални терминали и определянето на стимули към бизнеса за прилагане на по-ефективни и екологични транспортни решения и вериги.
В плановете до 2030 г. е заложено изграждане на интермодални терминали в София и Северна България, както и проучване на необходимостта от изграждане на терминал във Видин. Документът включва мерки за развитие на логистични центрове у нас и за подобряване на довеждащата жп инфраструктура до съществуващи пристанищни и железопътно-пътни терминали.