Новини


11-04-2019

НСБС Обща позиция и анкета за тол таксите

Отделете 3 минути за 3 въпроса и проверете нагласата на транспортния сектор, производители и търговци, крайни потребители за размера и обхвата на тол таксите

 

Българският спедиторски и транспортен бранш (НСБС и АЕБТРИ), митническите агенти (НОМА) и частните предприемачи (СЧП Възлаждане) приеха обща позиция за размера и обхвата на тол таксите за товарните автомобили  (ВИЖ ПЪЛНИЯ ТЕКСТ) 

 

НСБС БЛИЦ АНКЕТА

 
Най-основните акценти на позицията са:
 

 1.    При приемане на предложения от МРРБ сценарий разходът за пътни такси, респективно  себестойността на транспортната услуга, ще се увеличи в пъти, както и че тол таксите у нас ще са по-високи отколкото в западноевропейските страни.

2.    Размерът на пътната такса за изминато разстояние в България да бъде определен в съотношение с БВП на глава от населението (вземайки за основа същото съотношение на стойностите във Федерална република Германия), което възлиза средно на 0,065 лв./км., вместо предложените от регионалното министерство от 0,13/0,104 до 0,78/0,629/0,472 в зависимост от класа на превозното средство.

3.    Платената пътна мрежа трябва да обхване само магистралите и отсечките от първокласните пътища, които са част от основните транзитни коридори на страната. Европейската практика показва, че в платената пътна мрежа се включват магистралите и високоскоростните пътища и по-рядко пътищата от клас 1, но не и второкласни и третокласни пътищаПо този начин ще се намали финансовата тежест от въвеждането на тол таксите за вътрешния автомобилен транспорт и нейното отражение върху цените на автобусните превози и превозваните стоки.