Новини


26-05-2021

НСБС проведе годишната си Мениджърска конференция

На 09 юни 2021 г. в хибриден формат се проведе годишната Мениджърска конференция на Националното сдружение на българските спедитори (НСБС). Част от участниците се събраха присъствено в Best Western Premier Sofia Airport Hotel, гр. София, а други се включиха онлайн през платформата за видеоконферентни връзки ZOOM. Основният акцент на мероприятието бяха възможностите за подкрепа и развитие на инициативността на членовете на сдружението посредством различни финансови и нефинансови механизми, както и консолидирането им върху проекти от общ интерес с цел постигане на максимална ефективност.

 

Основен гост-лектор на мероприятието бе д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП, който представи новата Националната стратегия за малките и средните предприятия 2021 – 2027 г., като и инициативата „Три морета“. Д-р Таков акцентира на трите основни стълба, въз основа на които е изградена стратегията, а именно:

1.  Изграждане на капацитет и подкрепа за прехода към устойчиво развитие и дигитализация;

2.  Намаляване на регулаторната тежест и подобряване на достъпа до пазари; и

3.  Подобряване на достъпа до финансиране.

Стратегията отразява също и приоритетите, заложени в Европейската зелена сделка и в Плана за действие на ЕС за кръговата икономика, които имат своето отражение върху транспорта и спедицията.

В представянето си на инициативата „Три морета“ лекторът очерта възможностите за насърчаване на сътрудничеството в развитието на инфраструктурата в секторите на енергетиката, транспорта и дигитализацията. В инициативата участват дванадесет държави членки на Европейския съюз от региона между Балтийско, Черно и Адриатическо море: Австрия, България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения и тя може да предостави възможности на представителите на българския спедиторски и логистичен бранш да работят за засилване на сътрудничеството с партньори от Източна Европа, за решаване на общи проблеми, за развитие на съвместни инициативи и др.

 

Гост-лектор на мероприятието бе и д-р Иво Костов, управител на Харис Консулт 8 ООД. Той представи пред участниците програмата за научни изследвания и инвестиции в иновации „Хоризонт Европа“ (2021 2027 г.) с насоченост към екологичния, социалния и икономическия преход и свързаните с това обществени предизвикателства. Програмата има за цел да помага на новаторите да създават пазари на бъдещето, да привличат частно финансиране и да разширяват мащаба на своите фирми, като получават безвъзмездно финансиране от 70% до 100% от стойността на техните проекти.

Сред областите на интервенция в програмата са „Конкурентоспособност на промишлеността в областта на транспорта“ и „Чист, безопасен и достъпен транспорт и мобилност“ които са от потенциален интерес за представителите на българския транспортен, спедиторски и логистичен бранш.