Новини


03-04-2023

НСБС в подкрепа на учителите от професионалните гимназии по спедиция, транспорт и логистика в страната

Центърът за професионално обучение към Националното сдружение на българските спедитори (НСБС) проведе курс за учители „Приложение на казусния метод при обучението по спедиция, транспорт и логистика“, който бе базиран изцяло на съдържателната част на Държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Спедитор-логистик” (код 840110), одобрен от МОН с Наредба №7 от 14 август 2018 г.

 

Лектори в курса бяха доказани представители на спедиторската и логистична практика и академични преподаватели в същата област, които имат активно участие в разработването на ДОС за професията „Спедитор-логистик”. Организирането на подобно практическо обучение имаше за цел да подпомогне учителите в професионалните гимназии при подготовката им за преподаване на включените в стандарта знания, умения и компетенции в областта на спедицията и логистиката.

Продължителността на обучението е 32 учебни часа, половината от които бяха проведени присъствено в рамките на два дни в учебната база на НСБС в гр. София, а останалата част онлайн в електронната платформа за обучение към Учебен център – НСБС ЕООД.

 

 Инициативата осигури възможност на педагогическите специалисти от професионални гимназии в страната с паралелки в областта на транспорта, спедицията и логистиката да повишат своята практическа подготовка при преподаването на специалните дисциплини в тази област.

В обучението участваха 10 учителя от гр. Елин Пелин, Пловдив, Разград, Рудозем, Свищов, Сливен и София.

Обучаващи в курса бяха:

·  доц. д-р Момчил Антов, директор на НСБС и преподавател в Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Свищов  - митническо представителство;

·     доц. д-р Борислав Арнаудов, УНСС – автомобилна и железопътна спедиция;

·     проф. д-р Христина Николова, УНСС – въздушна спедиция и воден и мултимодален транспорт;

·     г-н Цветин Тодоров, председател на УС на НСБС и управител на Алог ООД - складова логистика.

 

В рамките на обучението с учителите бяха обсъдени и редица други съпътстващи тяхната работа проблеми, свързани с преподаването на тези дисциплини, като бяха очертани бъдещи възможности за продължаване на доброто сътрудничество между НСБС и професионалните гимназии в страната.