Новини


01-09-2021

Обобщени статистически данни за превозени товари и реализирани обороти от членовете на НСБС за периода 2017 г. – 2020 г.

На интернет страницата в раздел "За нас" са публикувани обобщени статистически данни за превозените товари и реализирани обороти от членовете на НСБС за периода 2017 г. – 2020 г. Обобщените данни легализират сдружението като национално представителна организация в спедиторския сектор и показват тенденциите в неговото развитие за последните 4 години.

 

 

Обобщени статистически данни за превозените товари и реализирани обороти от членовете на НСБС за периода 2017 г. – 2020 г.