Новини


22-11-2018

Общо отчетно-изборно събрание на НСБС

НСБС проведе своето Отчетно-изборно събрание на 22 ноември 2018 г. от 13:30 ч. в Best Western Premier Sofia Airport Hotel.

Националното Сдружение на Българските Спедитори проведе своето Общо отчетно-изборно събрание на 22 ноември 2018 г. от 13:30 ч. в Best Western Premier Sofia Airport Hotel.

За Председател на НСБС беше избран г-н Явор Панталеев, досегашен член на УС на НСБС.

За членове на УС на НСБС бяха избрани: г-н Ангел Сафев, г-н Иван Петров, г-жа Мариета Григорова, г-н Цветин Тодоров, г-н Васил Борисов, г-н Иван Кирчев, г-н Кольо Дойнов и г-н Петър Найденов.

В Контролния съвет бяха избрани г-н Георги Минчев, г-н Емил Дандолов и г-жа Ирина Великова.

Събитието беше уважено от сп. ЛОГИСТИКА, представители от Катедри Транспорт и логистика на ВУЗ-ове, национални и международни работодателски и  браншови организации.

Отчетно-изборното събрание съвпадна с 25 годишния юбилей от основаването на НСБС през 2018 „Годината  на Мултимодалността“ и  Българското председателство на Съвета на ЕС.

По повод на 25-годишния юбилей на НСБС бордовете на двете водещи организации  Международната федерация на спедиторските асоциации – ФИАТА (International Federation of Freight Forwarders Associations – FIATA) и  Европейската асоциация за спедиторски, транспортни, логистични и митнически услуги – КЛЕКАТ (European Association for forwarding, transport, logistics and customs services – CLECAT)  проведоха заседания на Президентството от 29-ти юни до 1-ви юли в София.

25 години на успех на национално и международно равнище!

Към момента  НСБС представлява над 100 спедиторски и логистични фирми, което е безспорно доказателство за постоянно нарастващото доверие към сдружението, защото 25 години не спираме да укрепваме организационно, да се развиваме съобразно потребностите на членовете, да  разширяваме кръга на услуги за улесняване на тяхната дейност и да работим в интерес на българския спедиторски и логистичен сектор.

Изправени сме пред много предизвикателства, защото работим в условията на изключително конкурентна среда и сме интегрирана част от европейската и международната транспортна система. Положителното е, че както на международно, така и на национално ниво, нашият бранш е много добре организиран.

Управителният съвет даде отчет за тригодишния  период от 2015 до 2018 г.

Освен активната си дейност в защита на браншовите интереси, равностойното представяне и позициониране в най-авторитетните международни и национални организации бяха изтъкнати и постиженията в посока на организационно укрепване и развитие.

Основният фокус на дискусията беше  недостига на кадри и водещата роля на Учебния център в подготовката на младите специалисти, от които българския логистичен бранш се нуждае и ще се нуждае в бъдеще.

Новата стратегическа, приоритетна и дългосрочна цел на НСБС е да превърне Центъра в

„АКАДЕМИЯ ПО СПЕДИЦИЯ И ЛОГИСТИКА“.

Концепцията задава нови амбициозни насоки за развитие на Центъра и е отправна точка за паралелно развитие на нови надграждащи услуги, въвеждане на кредитна система за продължаващо професионално обучение.

Приоритетни направления в дейността в близък и средносрочен план остават:

Дейности в защита на браншовите и работодателските интереси.

Разширяване на кръга от услуги за улесняване дейността на членовете, включително работата и новите проекти на Учебния център.

Организационно укрепване и развитие, съобразено с потребностите на членовете и сигурност и превенция от рисковете в работата на фирмите-членове.

Развитие на транспортно-спедиторския и логистичен бранш чрез повишаване на професионалната квалификация.

Популяризиране на спедиторската професия сред младите хора, защото вярваме в тях и техния потенциал. Те са нашия дългосрочен човешки ресурс.

Активно международно сътрудничество с европейски транспортни структури.