Новини


21-09-2023

Позиция на НСБС относно проект на Наредба за контрол върху движението на стоки с висок фискален риск

Националното сдружение на българските спедитори (НСБС) изразява своята пълна подкрепа по отношение на изразените становища от страна на национално представените браншови организации, членове на НСХ и на Сдружението за модерна търговия, с които се иска оттегляне на проекта на наредбата и провеждане на обсъждане с всички участници във веригата на доставки за формулиране на работещи текстове на наредба, които без свръхрегулации и излишна административна тежест да защитят интересите на фиска, легалния бизнес и потребителите.

 

Въвежданата с наредбата допълнителна административна тежест с деклариране преди транспортиране и потвърждаване след получаване на СВФР ще доведе до повишаване на разходите, както на доставчиците, така и на получателите с назначаване на допълнителни служители, оскъпяване на логистика, увеличаване на опасността от погиване на стоките и бракове и др. Това може да се отрази на цените на хранителните продукти и от там на нивата на инфлация в страната.

 

Становище на БСК

Становище на Сдружение за модерна търговия