Новини


09-11-2020

Представители на НСБС взеха участие в осмото издание на Логистичната бизнес конференция

В края на м. октомври 2020 г. се проведе осмото по ред издание на Логистичната бизнес конференция, организирана от Bulgarian Transport Press (Българска Транспортна Преса) и сп. Логистика, на което НСБС имаше свои представители.

 

В края на м. октомври 2020 г. се проведе осмото по ред издание на Логистичната бизнес конференция, организирана от Bulgarian Transport Press (Българска Транспортна Преса) и сп. Логистика. На мероприятието бяха обсъдени редица интересни теми и практически примери с насоки за дигитализацията в логистиката и възможностите за повишаване на ефективността на този бизнес.

 

Сред акцентите на Логистичната бизнес конференция 2020 бяха:

 • ·       Стратегии след кризата: Утрешният ден – най-доброто от двата свята
 • ·       Ускорена дигитална трансформация: Как да съкратя пътя към дигитализация на бизнеса си
 • ·       Управление на промяната: Устойчиви мрежи за доставки и интеграция в последната миля
 • ·       Сигурност в снабдяването: Инвестиционни проекти и 24/7 операции в склада

 

В мероприятието участие взе и г-н Явор Панталеев, прокурист на Ойрошпед и председател на Управителния съвет на Националното сдружение на българските спедитори (НСБС). Заедно с г-н Минко Лазаров, управител на Техникъл Сълюшън, те презентираха дългия процес, чрез който Ойрошпед се трансформира в дигитална логистична компания и какво са постигнали заедно в тази насока.

Презентацията им бе част от втория панел, озаглавен „Ускорена дигитална трансформация: как да съкратя пътя към дигитализация на бизнеса си“. Явор Панталеев очерта в 15 стъпки как да „направим“ дигитализацията: 

 • ·       Изберете процеса, който искате да дигитализирате
 • ·       Направете детайлен анализ
 • ·       Поставете ясна визия какво искате да постигнете
 • ·       Проверете дали дигитализацията ще доведе до коренна промяна на процеса
 • ·       Направете анализ дали дигитализацията ще доведе до подобряване на процесите и постигане на  по-добра ефективност
 • ·       Създайте работна група
 • ·       Коментирайте всеки един аспект от процеса
 • ·       Подберете правилният екип
 • ·       Мотивирайте всички да участват в процеса
 • ·       Контролирайте процеса
 • ·       Създайте детайлно задание като вземете под внимание визията на всяко звено
 • ·       Започнете да търсите кой и как ще реализира дигитализацията
 • ·       Обсъдете всяко предложение преди да работите по него
 • ·       Направете график за внедряване
 • ·       Контролирайте процеса

 

В заключение г-н Явор Панталеев каза „В целия процес се научихме, че е необходимо да обединяваме ноу-хау - това е един от основните фактори за успех“.

 

Г-жа Мариета Григорова, управител на Гебрюдер Вайс ЕООД и зам. председател на Управителния съвет на НСБС също бе сред участниците в конференцията. Тя взе участие в дискусионния панел на конференцията „Стратегии след кризата: утрешният ден – най-доброто от двата свята“. Г-жа Григорова отбеляза, че живеем в един нов свят, в който на дигитализацията не трябва да се гледа като на панацея, тя не е магическа пръчка, а дигиталните технологии са по-скоро инструмент за улесняване на живота ни. Въпреки това тя е оптимист и очаква новите промени с вълнение.

 

Повече информация може да намерите на официалната страница на мероприятието:

https://conference.logistika.bg