Новини


13-01-2019

Предстоящи обучения и семинари

График на специализираните курсове през 2019

 

Курсовете и семинарите се обявяват на интернет страниците на НСБС  и на Учебен център - НСБС  един месец преди провеждането им. Възможно е организирането на курсове извън план-графика при онлайн записване чрез изпращане на регистрационни карти за съответния курс на минимум 10 желаещи.

 

График на специализираните курсове през 2019

Курсове

Дати

FIATA Diploma in Freight Forwarding (1 път годишно)

 

 

 

 

11-15.11.

FIATA Air Cargo Certificate 
(1 път годишно)

18-22.02.

 

 

 

 

Автомобилна спедиция
(5 пъти годишно)

21- 25.01.

 08 - 12.04

 24 - 28.06

30.09.-04.10.

 09 - 13.12.

Консултант по безопасността  превоз на опасни товари - ADR
(2 пъти годишно)

 

 15 - 24.04.

 

07 - 16.10

 

Логистика и дистрибуция
(2 пъти годишно)

 

 

13-17.05.

 

 02 - 06.12.

 

Митническо представителство
(4 пъти годишно)

 

 11 - 15.03

 27 - 31.05.

 16 - 20.09.

 18 - 22.11.

Морска спедиция
в гр. Варна (1 път годишно)

 

 

 10 - 14.06.

 

 

Контейнерен транспорт и спедиция (1 път годишно)

 

25-27.03.

 

 

25-27.11.

Превоз на опасни товари по въздух съгласно изискванията на ИАТА – категории 3 и 4

 

05-08.03.