Новини


23-03-2022

Президентът на FIATA разгледа морската криза с генералния директор на СТО

На 21 март 2022 г. президентът на FIATA г-н Иван Петров, който е и зам. председател на НСБС, участва в затворен диалог на високо ниво с генералния директор на Световната търговска организация (СТО) като странична среща на Форума за глобални вериги за доставки на СТО. Срещата събра изпълнителни директори и лидери от корабоплаването, логистиката и търговията, за да изградят 360-градусова картина на предизвикателствата и възможностите, пред които са изправени партньорите по глобалната верига за доставки, с цел насърчаване на диалог и ангажираност за оформяне на устойчиви и приобщаващи решения

 

По време на дискусиите, необходимостта от управление на данните, прозрачност и видимост на обмена на данни беше подчертана от много участници като ключови, както и необходимостта от по-голяма взаимосвързаност и инфраструктурни инвестиции. Президентът на ФИАТА представи картина на настоящата ситуация, като посочи сегашната пазарна структура и последните практики на корабоплаването, пречките, които създава пред свободната пазарна конкуренция, и последствията за глобалната икономика. По-специално той подчерта значителните въздействия върху малките и средните предприятия (МСП), които формират гръбнака на много национални икономики.
 
Ключов елемент от дискусиите беше фокусът върху това какво може да направи СТО, за да помогне на ситуацията. Участниците приветстваха усилията на СТО да се ангажира с частния сектор и насърчиха СТО да продължи тези усилия и да използва позицията си за споделяне на данни и знания. Някои от решенията, поискани от участниците, включително FIATA, по-специално включваха СТО, насърчаване на многостранното сътрудничество и използване на съществуващите рамки на СТО, включително Споразумението на СТО за улесняване на търговията и Общото споразумение на СТО за търговия и услуги. Имаше и предложения СТО да създаде механизми за защита на МСП и справедливата търговия.