Новини


31-01-2019

Регламент за електронните транспортни документи (eFTI)

На 29 януари 2019 комисията по транспорт (TRAN) на Европейския парламент прие своя доклад относно предложението на Европейската комисия за Регламент за електронните транспортни документи (eFTI).

 

Целта на Регламента е да задължат всички държавни институции да приемат електронните транспортни документи и свързаните данни в електронен формат в рамките на третия пакет за мобилност.

Ще бъде осигурен преходен период, без да се задължават МСП да използват дигитални платформи за електронни документи.

Очаква се докладът TRAN да бъде приет през втората половина на февруари - началото на март на пленарно заседание, с цел да влезе в тристранните преговори със Съвета и Комисията, а законодателната рамка да бъде приета в началото на 2020 г.