Новини


06-03-2019

Съветът на ЕС одобри правилата за проверка на инвестициите

Само 14 страни в Общността прилагат подобни стандарти

 

Съветът на ЕС съобщи, че одобрява правилата за проверка на преките чуждестранни инвестиции. Проверките ще бъдат свързани със сигурността или обществения ред, се отбелязва в съобщението от евроинституцията.

За първи път ЕС ще разполага с подобни правила. Промените ще влязат в сила 20 дни след публикуването им в Официалния вестник на ЕС, а приложението им ще започне 18 месеца след тази дата.

Проверките ще обхващат инвестициите в ключова инфраструктура, например в областта на енергетиката, превозите, съобщенията, данните, космическото пространство и финансите, както и технологии, включително полупроводници, изкуствен интелект и роботика. По настояване на Европейския парламент обхватът бе разширен със здравеопазването, отбраната, водите, медиите, биотехнологиите и хранителната промишленост. Европейската комисия ще може да поиска данни и да предоставя мнение на държавата, където се очаква инвестицията, но последното решение ще бъде на засегнатата страна.

Само 14 държави от ЕС - Австрия, Дания, Германия, Финландия, Франция, Латвия, Литва, Унгария, Италия, Холандия, Полша, Португалия, Испания и Великобритания, прилагат досега подобни предварителни проверки на чуждестранни преки инвестиции. При обсъждането на новите европейски правила ЕП отбеляза, че инвестициите от Китай в ЕС напоследък са нараснали шест пъти, от Бразилия - 10 пъти, а от Русия са се удвоили. Основно средства се насочват към високите технологии и често чрез дружества с държавна собственост или свързани с правителства.

Economic.bg