Новини


24-04-2024

Учебен център НСБС стартира нов курс за професионална квалификация "Информационни технологии в логистиката"

Информационните технологии навлязоха във всички сфери на икономиката и създадоха неподозирани възможности за транспорта, спедицията и логистиката. Освен софтуерните системи за управление на транспортните и на складовите операции, бяха внедрени комплексни системи за управление на ресурсите на компанията (ERP), за следене на движението на пратките, за автоматизирано преброяване и отчитане на входящите и изходящи стоки чрез бар-кодове и RFID етикети, както и за софтуерно оптимизиране на почти всички процеси в логистиката (складиране, пикинг, услуги с добавена стойност, разтоварване и товарене, транспорт и много други).

 

Имайки предвид всичко това Учебен център НСБС разработи и предлага на всички заинтересовани следния

Курс за придобиване на професионална квалификация по
"ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ЛОГИСТИКАТА"

част от професия "Спедитор-логистик",
специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика"

 

Какво ще научите в този курс:

 • същността на веригите на доставки, операциите и участниците в тях, както и къде са местата подходящи за дигитализация, като ще се фокусираме върху логистиката;
 • видовете информационни системи, както и технологиите, на които те се базират;
 • какво представляват TMS системите (transport management system);
 • какво представляват системите за управление на автомобилни парк *;
 • какво представляват системите за управление на складовете - WMS (warehouse management systems);
 • кои са е-бизнес (e-business) моделите, които водят до революционни промени в бранша;
 • какво представляват електронният обмен на данни (EDI) и моделите за електронна търговия;
 • WEB базирани и мобилни приложения (е-marketplaces) *;
 • дигитализация на B2G сектора с фокус върху обменна на е-документи *;
 • бизнес анализ и метрики в логистиката (Data analytics, KPI);
 • нови технологии в логистиката, като „интернет на нещата“ (IoT), „Големи данни“ (Big data), изкуствен интелект (AI) и машинно обучение (ML);
 • кибер сигурност и управление на риска;
 • трендовете в индустрията, възникващите нови технологии, устойчивостта в логистиката и процеса за успешна дигитална трансформация.

* Включени демонстрации и тестови акаунти в реални онлайн платформи за всеки курсист.

Защо е полезен курсът:

Защото дигитализацията е необходимо условие една компания да остане конкурентна и да си гарантира устойчиво развитие. Дигиталната трансформация не трябва да е самоцел, а да бъде внимателно формулирана, обоснована и планирана. В този процес са необходими информирани участници с „cross-functional“ знания както за съществуващите информационни технологии, модели за електронен бизнес, така и с възникващите нови технологии и местата за тяхното приложение. Тя е дълъг и труден процес и за реализацията й са необходими екипи, съставени от хора на всички нива в организацията и тези от вас, които се „заразят“ с идеята за дигитална промяна ще бъдат ценен актив за всяка една организация.

Курсът е с практическа насоченост и методът на обучение е интерактивен:

 • лекции, дискусии, казуси и практически упражнения;
 • допълнителна самоподготовка с онлайн достъп до редица специализирани платформи.

Целева аудитория: Служители в спедиторски, логистични, транспортни, производствени и търговски фирми.

 

Първият курс ще бъде проведен в дистанционна форма в периода 10.06. - 27.07.2024 г.

 

Повече информация за обучението и условията за записване може да откриете на сайта на Учебния център