МВ Логистика ООД

Данни:

УПРАВИТЕЛ Олга Василевска
БУЛСТАТ / ДДС НОМЕР BG 175455949
Адрес София, бул. Цариградско шосе 147
Тел 0899 777 555
Факс 00359 2 88 99 474
Електронна поща mwlogistica@mwlogistica.com
Уебсайт https://www.mwlogistica.com/
КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ Не
НСБС ИН Р 2008063
ПЕРСОНАЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ) До 10
ГЕОГРАФСКИ ОБСЕГ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ Европа

Услуги:

 1. въздушно карго

  • износни и вносни въздушни пратки
 2. превози по вода

  - морски

  • комплектни контейнерни пратки
 3. автомобилен транспорт

  • международен
  • вътрешен
  • комплектни товари
  • частични товари
  • товари с клас на опасност
  • групажни линии
 4. ж.п. превози

  • международен
 5. митнически процедури

  • митническо представителство
 6. логистика

  • складиране и 3PL услуги
  • cross docking
  • обработка поръчки за електронна търговия
  • услуги по изпълнение на поръчки – опаковка, нанасяне бар кодове и етикети за съответствие, генериране н
  • управление верига на доставки
 7. специални транспорти

  • пренасяне